VvE-beheer

U heeft onroerend goed wat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en u wilt dat uw bezit goed onderhouden wordt, maar heeft zelf niet de tijd of kennis om dit te doen. Het in goede staat houden is belangrijk om waardedaling te voorkomen en woongenot te behouden. Met een goed lopende VvE kan dit geregeld worden, maar helaas lukt dit niet altijd. Professionele ondersteuning kan u in dit geval flink wat werk schelen.

Uw partner in VvE-beheer

Mijn Borg VvE Beheer beheert meerdere Verenigingen van Eigenaren. Onze dienstverlening is gebaseerd op ruime ervaring en expertise. Mijn Borg VvE Beheer heeft alle expertise in huis op Organisatorisch, Financieel en Technisch gebied. Wij gaan graag een partnerschap met u aan, op basis van een gelijkwaardige samenwerking en op basis van duidelijke afspraken tussen de VvE en Mijn Borg VvE Beheer.

Organisatorisch beheer

Centraal staat hier het ondersteunen van het bestuur. Denk hierbij aan het organiseren van bestuur- en ledenvergaderingen waaronder het uitnodigen van de eigenaren en het versturen van de vergaderstukken.

Verder het bijhouden van de ledenadministratie, vragen van leden beantwoorden en de notaris inlichtingen verstrekken bij de verkoop van het onderhevige onroerend goed.

 • organiseren van 1 jaarlijkse algemene ledenvergadering, het opstellen van de agendapunten en de datum vaststellen;
 • uitnodiging opmaken voor de algemene ledenvergadering en verzenden;
 • presentie controleren en stemmen tellen;
 • redigeren van de notulen, het opstellen van de besluiten en actielijst tijdens de algemene ledenvergadering en deze publiceren;
 • uitvoeren van besluiten en acties vanuit de algemene ledenvergadering;
 • verwerken van het register van eigenaren.

Financieel beheer

Voor een financieel gezonde basis van de VvE is het voeren van een uitgebreide debiteuren- en crediteurenadministratie van groot belang. Hiervoor wordt een rekening courant en een spaarrekening op naam van de VvE geopend. Voor de jaarlijkse ledenvergadering wordt onder andere de concept begroting en de jaarrekening opgesteld.

 • verzorgen van de financiële administratie van de VvE;
 • beheren van één betaalrekening en één spaarrekening op naam van de VvE;
 • het zo nodig arrangeren van een opstalverzekering, bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering en rechtsbijstandsverzekering t.b.v. de VvE;
 • maandelijks of jaarlijks VvE bijdragen berekenen en de eigenaren factureren;
 • betalingsachterstanden publiceren en wanbetalers herinneren en aanmanen;
 • facturen op juistheid controleren en namens de VvE tijdig betalen;
 • concept begroting voor het komende jaar opstellen en deze presenteren tijdens de algemene ledenvergadering;
 • tijdens de algemene ledenvergadering proactief adviseren over de liquiditeit van de vereniging;
 • balans en exploitatierekening opstellen;
 • aanleveren jaarrekening ter controle aan de kascommissie en de vragen hierover beantwoorden;
 • relatie onderhouden met de deurwaarder inzake vorderingen aan de vereniging.

Overstapservice

U wilt overstappen van VvE beheerder? Neem contact met ons op en wij regelen alles voor u, tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op via telefoonnummer: (050) 211 15 38.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op.